PlusPay ثبت خرید

خرید سریع

در این حالت بدون نیاز به ثبت نام در سایت، می توانید به سرعت خرید خود را ثبت و نهایی کنید. اما امکان پیگیری از طریق سایت، ارتباط مستقیم با پشتیبانی، ذخیره خرید در سوابق حساب و امکانات دیگر اعضای سایت را دریافت نخواهید کرد.

خرید بعد از ثبت نام

در این حالت اگر قبلا عضو سایت بوده اید وارد حساب خود می شوید یا برای اولین بار در سایت ثبت نام می کنید. تمام امکانات از قبیل پیگیری سفارش، ارتباط مستقیم با پشتیبانی و سوابق خرید هم برای شما فعال خواهد شد.

خرید سریع ثبت نام
اگر قبلا در سایت عضو شده بودید، اینجا را کلیک کنید.